Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

 1. Somada.net internet sitesi kişi ve kurumlar için, satılık & kiralık yeni ve ikinci el gayrimenkul ilanlarının sunulduğu bir platformdur. İnternet Sitemizi doğrudan ziyaret eden ya da çeşitli avantajlarından dolayı Üyelik hesabı açan herkes “Kullanıcı” sıfatını taşır. Kullanıcılara sunulan tüm hizmetlerin Kullanıcılar tarafından kullanımı ve üyeliği, bu kullanım koşullarına tabidir.
 2. Kullanıcılar, sitemizi ziyaret etmekle ve hizmetleri kullanmakla; hak ve fiil ehliyetine sahip olduğunu, bu kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve burada yazan şartlarla bağlı kalacağını kabul eder.
 3. Kullanıcılar, sitemiz’de yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu hususta Somada.net’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 4. Kullanıcılar kendisi tarafından sağlanan tüm görsel ve işitsel malzemenin her türlü marka, patent gibi fikri ve sınai hakkını, Türk Hukuku’na uygun bir şekilde kullanmakta olduğunu, sözleşme konusu görsel ve işitsel malzemenin hiçbir şekilde fikri ve sınai hak ihlaline konu olmadığını ve olmayacağını, böylesi bir fikri ve sınai haktan kaynaklı uyuşmazlık nedeniyle Somada.net’in uğradığı ya da uğraması muhtemel her türlü zararı karşılamayı açıkça taahhüt eder. Kullanıcılar, yayınladıkları içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olmayacağını, üçüncü kişilerin kişilik hakları ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini, haksız rekabet kurallarına aykırı davranmayacağını aksi halde doğacak tazminat taleplerinden kendilerinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.
 5. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde veya yayınladığı içeriklerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, çocukları, yaşlıları ve engellileri cinsel yönden istismar eden, kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, tehdit edici, taciz edici içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. Somada.net söz konusu içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir. Somada.net bu tür eylemleri tespit ederse bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya üye hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 6. Somada.net sitesinde bulunan hiçbir materyal, Somada.net sitesinde yayınlanan emlak ilanlarına ilişkin her türlü bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, eser haline getiremez. Somada.net sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi takdirde Kullanıcılar; Somada.net’in bu hususta uğradığı her türlü zararını, kayıplarını, üçüncü kişilere ödemek durumunda kaldığı bedelleri, yargılama masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcılar, sitenin kullanımında sitenin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, spam mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Somada.net ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki, idari ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 7. Kullanıcılar, sitedeki ve site üzerinden eriştiği üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Somada.net sorumlu tutulamaz. Somada.net, kendisi üzerinden yapılan veya kendi sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan, herhangi bir web sitesi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir iletişimin gizliliği konusunda garanti vermez.
 8. Somada.net’in, Kullanıcılar tarafından sitemize kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden  e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla iletişime geçilmesine açık rıza ile kabul etmesi halinde Somada.net’in Kullanıcılarla ticari iletişim kurma hakkı bulunmaktadır.
 9. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı andan itibaren işbu Kullanıcı sözleşmesi yürürlüğe girmektedir. Somada.net, dilediği zaman işbu sözleşmeyi ve internet sitesindeki bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır.
 10. Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara bildirilecektir.
 11. Kullanıcıların bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde, Somada.net, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm hesapları, servisleri, siteye erişimi değiştirebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Somada.net, bu sebeple doğacak zararlardan ya da varsa üye olunmuş hesaba erişilememesinden sorumlu değildir. Somada.net; hile, kuralların kötüye kullanılması veya ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, Kullanıcı’nın varsa üyeliğinin sona erdirilmesi konusunda bağlayıcı ve kesin kararı verecek tek yetkili mercidir.
 12. Kullanıcılar, sitede yayınlanan emlak ilan içeriklerinin arama motorlarında görünmesine ve Somada.net tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda yayınlanmasına, paylaşılmasına, çoğaltılmasına peşinen izin vermiş sayılırlar.
 13. Somada.net, internet sitesine girilmesi  için Kullanıcılar, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, Kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.
 14. Somada.net, Kullanıcılar’a sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden gelen gayreti sarfeder. Somada.net, kendisinin kontrolü dışında gelişen internet erişimindeki aksaklıklar, teknik sorunlar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan sorumlu değildir. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır. Bu internet sitesine girilmesi; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Somada.net sorumlu değildir. Somada.net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 15.  Bu sitedeki her tür içeriğin, değerlendirmenin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı konuda analiz edilen içerikle birbiriyle çelişik olabilir. Bu tür durumlar Somada.net’i bağlamaz ve Somada.net hiçbir sorumluluk üstlenmez.
 16. Somada.net, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da olumsuz zararlardan sorumlu tutulamaz. Somada.net, sitede yayınlanan içeriklerin ve ilanların ve fiyat bilgilerinin, doğruluğu, güvenilirliği ve hukuka uygunluğunu garanti etmez, bu içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 17. Kullanıcılar, Somada.net internet sitesinde yer alan linkler vasıtasıyla ziyaret ettikleri internet sitelerinde yer alan içeriklerden Somada.net’in, Somada.net çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ederler.
 18. Kullanıcılar siteyi kullanmakla işbu şartları kabul etmiş sayılırlar. Somada.net, işbu bu internet sitesinde mevcut her tür hizmet, servis, ürün, kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden düzenleme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi Kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Kullanıcılar bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne isim altında olursa olsun Somada.net’ten herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler.
 19. Kullanıcılar, işbu Bireysel Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nı kabul eder.
 20. Somada.net, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve Kullanıcılara siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.